Registreer jouw actie!

Registreer hier jouw Buitenspeeldag voor 2023. Je kan meerdere activiteiten op één formulier registreren. Vergeet zeker ook je activiteit niet in de UiT-databank te registreren. 

woensdag 19 april 2023

Op 19 april gaat de Buitenspeeldag weer door in heel Vlaanderen en Brussel. De schermen gaan op zwart en kinderen en jongeren worden uitgedaagd om buiten te gaan spelen. Overal worden er fijne activiteiten ge­organiseerd om kinderen en jongeren te entertainen. Verspreid over de steden en gemeenten worden er zo speelkansen aangeboden. De Buitenspeeldag is de kers op de taart van #365dagenbuitenspelen.  


De Buitenspeeldag organiseren

De gemeente organiseert (mee) de Buitenspeeldag

Wie organiseert?

Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen haar goedkeuring geeft om als gemeente deel te nemen aan de Buitenspeeldag, zijn er drie mogelijkheden.

 • De organisatie gebeurt door de eigen gemeentelijke diensten

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht aan de jeugddienst, de sportdienst en/of andere gemeentelijke diensten om in het kader van de Buitenspeeldag 1 of meerdere spel- en/of sportactiviteiten te organiseren.

Deelnemers aan de activiteiten worden verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

 • De organisatie gebeurt door niet-gemeentelijke diensten

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht of toestemming aan een niet-gemeentelijke dienst of organisaties (wijkcomite, oudervereniging, ...) om op in het kader van de Buitenspeeldag 1 of meerdere open spel- en/of sportactiviteiten te organiseren.

Deelnemers aan de activiteiten moeten verzekerd worden via een polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De organisatie gaat na of ze kunnen vallen onder de gemeentelijke polis, dan wel of ze een eigen polis dienen af te sluiten.

 • De organisatie gebeurt door de eigen gemeentelijke diensten in samenwerking met niet-gemeentelijke diensten

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht aan de jeugddienst, de sportdienst en/of andere gemeentelijke diensten om in het kader van de Buitenspeeldag 1 of meerdere spel- en/of sportactiviteiten in samenwerking met 1 of meerdere niet-gemeentelijke diensten en/of organisaties te organiseren.

Deelnemers aan de activiteiten worden verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.  

Voorwaarden en registratie

Om als gemeente deel te nemen aan de Buitenspeeldag moet het College van Burgmeester en Schepenen van jouw gemeente zich principieel akkoord verklaren om deel te nemen aan de Buitenspeeldag. Bezorg ons gerust een kopie van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen waaruit duidelijk blijkt dat het College van Burgemeester en Schepenen zich akkoord verklaart om deel te nemen, en zich akkoord verklaart met de deelnamevoorwaarden:

 • Doe het buiten.
 • De gemeente organiseert in teken van de Buitenspeeldag (woensdag 19 april 2023) activiteiten die buitenspelen promoten. Dit kunnen actieve speel-en/of sportactiviteiten zijn in de openbare ruimte of in de onmiddellijke woonomgeving van kinderen en jongeren, die gratis toegankelijk zijn. Lokale besturen kunnen ook op andere manieren kinderen en jongeren proberen buiten aan het spelen krijgen, bijvoorbeeld via inspiratieflyers voor ouders of uitgestippelde speelroutes doorheen hun gemeente.
 • De gemeente gebruikt in alle communicatie het centrale logo en de beeldvorming van de Buitenspeeldag.
 • Indien de gemeente activiteiten organiseert op de Buitenspeeldag waar kinderen en jongeren samen aan deelnemen, zijn de deelnemers verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Dit omvat dus niet de initiatieven die kinderen, jongeren en hun ouders zelfstandig kunnen doen.


Stuur gerust een kopie van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen via mail naar  en/of naar  of per post naar Buitenspeeldag, Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen 

Registreer je tijdig online via deze website.

De gemeente organiseert geen Buitenspeeldag

Ik wil als organisatie iets organiseren

Neem eerst even contact op met je jeugddienst om te kijken of er vanuit de gemeente een Buitenspeeldag georganiseerd wordt. Als het College van Burgemeester en Schepenen geen goedkeuring geeft aan de deelname aan de Buitenspeeldag, kunnen niet-gemeentelijke organisaties en/of verenigingen toch deelnemen aan de Buitenspeeldag op voorwaarde dat:

 • De organisatie organiseert in het kader van de Buitenspeeldag (woensdag 19 april 2023) één of meerdere actieve speel-en/of sportactiviteiten in de openbare ruimte en in de onmiddellijke woonomgeving van kinderen en jongeren die gratis toegankelijk zijn. De organisator kan ook op andere manieren kinderen en jongeren proberen buiten aan het spelen krijgen, bijvoorbeeld via inspiratieflyers voor ouders of uitgestippelde speelroutes doorheen hun gemeente. 
 • De organisatie gebruikt in alle communicatie het centrale logo en de beeldvorming van de Buitenspeeldag.
 • De vereniging en/of organisatie beschikt over de nodige toelatingen om gebruik te maken van de openbare ruimte. 
 • De vereniging en/of organisatie verzekert de deelnemers aan de Buitenspeeldag via de hiervoor gebruikelijke eigen polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, indien het gaat om specifieke activiteiten op de Buitenspeeldag zelf.  
 • De vereniging en/of organisatie brengt de gemeente officieel op de hoogte van haar deelname aan de Buitenspeeldag. 
 • De vereniging en/of organisatie respecteert de algemene deelnamevoorwaarden van de Buitenspeeldag. 
Voorwaarden en registratie

De vereniging en/of organisatie respecteert de algemene deelnamevoorwaarden van de Buitenspeeldag zoals hierboven vermeld. 

Bezorg ons de ingevulde principeverklaring, waarin je verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden, via mail naar  en/of naar   of per post naar Buitenspeeldag, Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen

Registreer je tijdig via deze website.  


INFOBUNDEL 365X BUITENSPEELDAG

Proficiat! Met deze inspiratiebundel in de hand heb jij, als lokaal bestuur, de eerste stap gezet om kinderen volmondig ‘JA’ te laten antwoorden op de vraag “Kom je mee buiten spelen”?

Buiten spelen is steeds minder vanzelfsprekend. We kennen de effecten die de coronacrisis met zich meebracht. Maar de dalende trend in het aantal uren dat kinderen effectief buiten spelen is al langer bezig.

De Buitenspeeldag focust zich sinds 2021 op buiten spelen in je eigen buurt. Het belang van speelruimte in je eigen buurt is meer dan ooit duidelijk geworden. 1 keer per jaar grote groepen (kinderen) verplaatsen en samenbrengen op 1 plek blijkt niet meer van deze tijd. Het is positief dat gemeentebesturen daarom meer en meer kijken naar het verspreid aanbieden van speelmogelijkheden in de buurt. Met de Buitenspeeldag willen we dit extra in de verf zetten. Denk verder dan die ene grote locatie om iedereen samen te brengen én denk verder dan die ene dag in het jaar. Buiten spelen is namelijk op elk moment van het jaar belangrijk.

Als lokale overheid kan je een grote impact hebben op het speelbeleid in jouw gemeente. Initiatieven zoals de Buitenspeeldag kunnen de kers op de taart zijn. Maar laat dat niet het enige zijn. Laten we je, met behulp van deze publicatie, uitdagen om elke dag in te zetten op buiten spelen!


Download hier de inspiratiegids.

Inspiratie?!

Tips en tricks nodig voor tijdens het organiseren van een Buitenspeeldag? Ga aan de slag! 

Wie organiseert er mee in 2023?


De Buitenspeeldag promoten

Maak jouw activiteit visueel (her)kenbaar

Locatie gekozen, materiaal geregeld, activiteiten gekozen? Top! 
Hoog tijd om reclame te beginnen maken. 

Ga aan de slag met de verschillende vormen van communicatiemiddelen in de layout van de Buitenspeeldag. Alles vrij te downloaden. 

Ga je liever zefl aan de slag? Maak dan gebruik van onze Canva-sjablonen 

Vergeet de UiT-databank niet!

Registreer zeker jouw activiteit op de UiT-databank. Zo kunnen ouders, kinderen en jongeren jullie fijne activiteiten terugvinden. 

Ook via deze website kan je zoeken naar activiteiten: www.buitenspelen.be/ikdoemee is the place to be! 

Campagne- materiaal

Standaard

Download nu

Download het campagnemateriaal.

Je vindt daar 

 • het logo voor instagram en facebook
 • een facebookbanner
 • de geen-huiswerk-brief
 • de invulposter
 • ...

Canva-sjablonen

Facebook