woensdag 17 april 2024

Op 17 april gaat de Buitenspeeldag weer door in heel Vlaanderen en Brussel. De schermen gaan op zwart en kinderen en jongeren worden uitgedaagd om buiten te gaan spelen. Overal worden er fijne activiteiten ge­organiseerd om kinderen en jongeren te entertainen. Verspreid over de steden en gemeenten worden er zo speelkansen aangeboden. De Buitenspeeldag is de kers op de taart van #365dagenbuitenspelen.  

Registreer jouw dag!

Registreer hier jouw Buitenspeeldag voor 2024. Je kan meerdere activiteiten op één formulier registreren. Vergeet zeker ook je activiteit niet in de UiT-databank te registreren. 


De Buitenspeeldag organiseren

De gemeente organiseert (mee) de Buitenspeeldag

Wie organiseert?

Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen haar goedkeuring geeft om als gemeente deel te nemen aan de Buitenspeeldag, zijn er drie mogelijkheden.

 • De organisatie gebeurt door de eigen gemeentelijke diensten

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht aan de jeugddienst, de sportdienst en/of andere gemeentelijke diensten om in het kader van de Buitenspeeldag 1 of meerdere spel- en/of sportactiviteiten te organiseren.

Deelnemers aan de activiteiten worden verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

 • De organisatie gebeurt door niet-gemeentelijke diensten

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht of toestemming aan een niet-gemeentelijke dienst of organisaties (wijkcomite, oudervereniging, ...) om op in het kader van de Buitenspeeldag 1 of meerdere open spel- en/of sportactiviteiten te organiseren.

Deelnemers aan de activiteiten moeten verzekerd worden via een polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De organisatie gaat na of ze kunnen vallen onder de gemeentelijke polis, dan wel of ze een eigen polis dienen af te sluiten.

 • De organisatie gebeurt door de eigen gemeentelijke diensten in samenwerking met niet-gemeentelijke diensten

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht aan de jeugddienst, de sportdienst en/of andere gemeentelijke diensten om in het kader van de Buitenspeeldag 1 of meerdere spel- en/of sportactiviteiten in samenwerking met 1 of meerdere niet-gemeentelijke diensten en/of organisaties te organiseren.

Deelnemers aan de activiteiten worden verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.  

Voorwaarden en registratie

Om als gemeente deel te nemen aan de Buitenspeeldag moet het College van Burgmeester en Schepenen van jouw gemeente zich principieel akkoord verklaren om deel te nemen aan de Buitenspeeldag. Bezorg ons gerust een kopie van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen waaruit duidelijk blijkt dat het College van Burgemeester en Schepenen zich akkoord verklaart om deel te nemen, en zich akkoord verklaart met de deelnamevoorwaarden:

 • Doe het buiten.
 • De gemeente organiseert in teken van de Buitenspeeldag (woensdag 17 april 2024) activiteiten die buitenspelen promoten. Dit kunnen actieve speel-en/of sportactiviteiten zijn in de openbare ruimte of in de onmiddellijke woonomgeving van kinderen en jongeren, die gratis toegankelijk zijn. Lokale besturen kunnen ook op andere manieren kinderen en jongeren proberen buiten aan het spelen krijgen, bijvoorbeeld via inspiratieflyers voor ouders of uitgestippelde speelroutes doorheen hun gemeente.
 • De gemeente gebruikt in alle communicatie het centrale logo en de beeldvorming van de Buitenspeeldag.
 • Indien de gemeente activiteiten organiseert op de Buitenspeeldag waar kinderen en jongeren samen aan deelnemen, zijn de deelnemers verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Dit omvat dus niet de initiatieven die kinderen, jongeren en hun ouders zelfstandig kunnen doen.


Stuur gerust een kopie van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen via mail naar  en/of naar  of per post naar Buitenspeeldag, Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen 

Registreer je Buitenspeeldag tijdig online.

De gemeente organiseert geen Buitenspeeldag

Ik wil als organisatie iets organiseren

Neem eerst even contact op met je jeugddienst om te kijken of er vanuit de gemeente een Buitenspeeldag georganiseerd wordt. Als het College van Burgemeester en Schepenen geen goedkeuring geeft aan de deelname aan de Buitenspeeldag, kunnen niet-gemeentelijke organisaties en/of verenigingen toch deelnemen aan de Buitenspeeldag op voorwaarde dat:

 • De organisatie organiseert in het kader van de Buitenspeeldag (woensdag 17 april 2024) één of meerdere actieve speel-en/of sportactiviteiten in de openbare ruimte en in de onmiddellijke woonomgeving van kinderen en jongeren die gratis toegankelijk zijn. De organisator kan ook op andere manieren kinderen en jongeren proberen buiten aan het spelen krijgen, bijvoorbeeld via inspiratieflyers voor ouders of uitgestippelde speelroutes doorheen hun gemeente. 
 • De organisatie gebruikt in alle communicatie het centrale logo en de beeldvorming van de Buitenspeeldag.
 • De vereniging en/of organisatie beschikt over de nodige toelatingen om gebruik te maken van de openbare ruimte. 
 • De vereniging en/of organisatie verzekert de deelnemers aan de Buitenspeeldag via de hiervoor gebruikelijke eigen polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, indien het gaat om specifieke activiteiten op de Buitenspeeldag zelf.  
 • De vereniging en/of organisatie brengt de gemeente officieel op de hoogte van haar deelname aan de Buitenspeeldag. 
 • De vereniging en/of organisatie respecteert de algemene deelnamevoorwaarden van de Buitenspeeldag. 
Voorwaarden en registratie

De vereniging en/of organisatie respecteert de algemene deelnamevoorwaarden van de Buitenspeeldag zoals hierboven vermeld. 

Bezorg ons de ingevulde principeverklaring, waarin je verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden, via mail naar  en/of naar   of per post naar Buitenspeeldag, Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen

Registreer je tijdig via deze website.  


INFOBUNDEL 365X BUITENSPEELDAG

Proficiat! Met deze inspiratiebundel in de hand heb jij, als lokaal bestuur, de eerste stap gezet om kinderen volmondig ‘JA’ te laten antwoorden op de vraag “Kom je mee buiten spelen”?

Buiten spelen is steeds minder vanzelfsprekend. We kennen de effecten die de coronacrisis met zich meebracht. Maar de dalende trend in het aantal uren dat kinderen effectief buiten spelen is al langer bezig.

De Buitenspeeldag focust zich sinds 2021 op buiten spelen in je eigen buurt. Het belang van speelruimte in je eigen buurt is meer dan ooit duidelijk geworden. 1 keer per jaar grote groepen (kinderen) verplaatsen en samenbrengen op 1 plek blijkt niet meer van deze tijd. Het is positief dat gemeentebesturen daarom meer en meer kijken naar het verspreid aanbieden van speelmogelijkheden in de buurt. Met de Buitenspeeldag willen we dit extra in de verf zetten. Denk verder dan die ene grote locatie om iedereen samen te brengen én denk verder dan die ene dag in het jaar. Buiten spelen is namelijk op elk moment van het jaar belangrijk.

Als lokale overheid kan je een grote impact hebben op het speelbeleid in jouw gemeente. Initiatieven zoals de Buitenspeeldag kunnen de kers op de taart zijn. Maar laat dat niet het enige zijn. Laten we je, met behulp van deze publicatie, uitdagen om elke dag in te zetten op buiten spelen!

  

Inspiratie?!

Tips en tricks nodig voor tijdens het organiseren van een Buitenspeeldag? Ga aan de slag! 

Promomateriaal

Breng je Buitenspeeldag kleurrijk in beeld met onze digitale kaders, logo's en ander digitaal materiaal.

Wie organiseert er mee in 2024?

Bekijk alle geregistreerde evenementen op deze interactieve kaart! Staat jullie Buitenspeeldag hier nog niet op? Geen nood, dit kan enkele dagen duren na registratie. Bij twijfels, stuur zeker een mailtje naar

 

Jouw buitenspeeldag in de UiT-databank

Wil je nog meer publiek trekken naar jouw Buitenspeeldag? Zorg er dan voor dat jouw event geregistreerd is op de UiT-databank. Op die manier kunnen mensen makkelijk terecht bij de Buitenspeeldag in hun buurt, de geplande activiteiten, workshops en eventuele inschrijvingen. Alle activiteiten met de tag Buitenspeeldag belanden op deze pagina!


Organiseren, wie zijn best doet zal het leren!

Tips en denkprocessen...

Wat moet ik op voorhand allemaal (praktisch) regelen?

Er zijn enkele zaken waar je op voorhand zeker al mee aan de slag kan. 

 • Communiceer tijdig en duidelijk over bepaalde regels of afspraken. Werk je met een inschrijvingssysteem? Waar gaat alles door? Wat is er te doen? Is er sanitair in de buurt? Denk na over waar je allemaal kan communiceren over jouw Buitenspeeldag: via facebook, instagram, de scholen, krantjes, flyers, mond aan mond,... 
 • Werk je met verschillende standjes en afgebakende activiteiten? Zorg dan voor een duidelijk grondplan dat kinderen en ouders kunnen gebruiken. Dit kan op een flyer, of in het groot op een bord.
 • Jongeren spelen ook nog graag! Betrek ze in het organiseren van de buitenspeeldag en/of werk samen met lokaal jeugdwerk om te zien hoe zij een plaats kunnen krijgen op jullie Buitenspeeldag.
 • Speel je muziek? Ga dan zeker na wat de regels zijn op de plek waar je muziek zal spelen. Dien je Sabam aan te vragen? Hoe zit het met de Billijke vergoeding? Breng dit zeker op voorhand in orde! 
 • Zijn alle aanvragen bij de gemeente/stad in orde? Collegebesluit? Heb je het materiaal geregeld? Waar en wanneer wordt dit geleverd? Hoe ga je alles afbakenen, aanduiden,... Maak voor jezelf ook eens een grondplan om alles op voorhand een plekje te geven. 
 • Vergeet je activiteit ook niet bij ons te registreren (zie hierboven) én op de Uit-databank te zetten! 
 • Heb je voldoende vrijwilligers en/of werkkrachten om de dag mee te doen draaien? Hebben medeorganisatoren genoeg vrijwilligers? Werken jullie met een centraal-vrijwilligerspunt? Zorg dat iedereen goed weet wat er van hen verwacht wordt.
 • Hebben jullie een persverantwoordelijke? Weet de (lokale) pers wie ze kunnen contacteren, op voorhand of op het moment zelf? 
 • Heb je al nagedacht over gezinnen met extra noden? Is er toegankelijk sanitair ter beschikking? Kunnen moeders op een toegankelijke plek borstvoeding geven of melk opwarmen? 
 • ...
Zijn er zaken die ik ter plekke zeker niet mag vergeten?
 • Voorzie een centraal punt waar kinderen hun ouders kunnen terugvinden en eventueel extra vragen kunnen stellen. Maak dit punt goed zichtbaar door bijvoorbeeld een vlag of een spandoek te hangen.
 • Organiseer je meerdere activiteiten op verschillende plekken, zorg dan voor een duidelijk aanspreekpunt (noodnummer?) die de coördinatie op zich neemt. Die zit dan klaar voor alle vragen. Je kan er eventueel eentje voor deelnemers voorzien én eentje voor medewerkers. Werk je met verschillende mede-organisatoren, vergeet hen dan ook niet het coördinatiepunt door te geven. 
 • Zorg voor een zichtbare en volledige EHBO-post. Zo voelen kinderen en ouders zich veilig en kunnen de kinderen geholpen worden als er iets gebeurt.
 • Geef kinderen bij aankomst een stempel of bandje, zo kan je bijhouden hoeveel deelnemers er waren. 
 • Werk je met verschillende standjes en afgebakende activiteiten? Zorg dan voor een duidelijk grondplan dat kinderen en ouders kunnen gebruiken. Dit kan op een flyer, of in het groot op een bord. 
 • Voorzie ook ruimte voor ouders om te rusten terwijl hun kinderen spelen, wanneer de ouders comfortabel zijn, zal het kind langer mogen buitenspelen!
 • Hanteer toegankelijke communicatie die iedereen begrijpt. Probeer dus met pictogrammen en klare taal te werken.
 • Jassen, pullen, rugzakken, drinkflessen,... het geraakt allemaal wel eens verloren. Zorg dus voor een duidelijke verloren-voorwerpen-plek. Maak ook duidelijk waar deze spullen uiteindelijk zullen verzameld worden. Zodat eigenaars/ouders/opvoedingsverantwoordelijken ze ook na het evenement kunnen ophalen. 
 • ...
1 grote locatie? Meerdere kleine locaties? Hoe ga ik daar mee om?

Er zijn heel wat voordelen verbonden aan te focussen op één locatie. 

 • Herkenbaarheid
 • Duidelijke communicatie 
 • Makkelijke coördinatie
 • Gezelligheid troef door zoveel volk samen te brengen 
 • Makkelijk voor bezoekers met meerdere leeftijden: voor elk wat wils op één locatie

Maar er liggen ook heel wat kansen in het gebruik maken van meerdere locaties 

 • Enkele (nieuwe) plekken kunnen zo eens in de verf gezet worden 
 • Je kan een focus leggen op de reeds aanwezige speelelementen op elke speelplek 
 • Je kan makkelijker tieners bereiken door hen plekken aan te bieden 'waar de kleintjes niet komen'
 • Je kan doelgroepen en wijken bereiken die anders moeilijker naar één grote locatie geraken. Nabijheid en makkelijk bereikbaar zijn belangrijke troeven! 
 • Je kan de focus ook bij het bestuur blijven leggen op het belang van speelplekken in de buurt 
Samenwerken! Samenspelen!

Tijdens de Buitenspeeldag kan je op verschillende manieren om samen te gaan werken 

 • Intensieve samenwerkingen 

Een Buitenspeeldag hoef je als (vaak) gemeentelijke dienst niet alleen te dragen. Rijk de hand uit naar lokale verenigingen of andere gemeentelijke diensten om de Buitenspeeldag samen te trekken. 

Denk bijvoorbeeld aan: de sportdienst, de uitbater van de sportvelden, de parochie die hun terreinen kan openstellen, de Coordinator kinderopvang die mee aan dezelfde kar wilt trekken, het OCMW die met hun oog op toegankelijkheid kijkt naar de organisatie, de lokale jeugdraad of het lokaal overleg kinderopvang,... 

Er zitten heel wat voordelen aan samenwerken: Uiteraard maken vele handen lichter werk. Maar iedereen vertrekt ook vanuit hun wereld en doelgroep. Door verschillende werelden samen te brengen, krijg je een gevarieerd aanbod. Door samen te werken met andere sectoren kunnen zij hun eigen aanbod in de kijker zetten en samen werken aan de bekendheid van het (gemeentelijk aanbod én er voor zorgen dat élk kind eens de kans krijgt om te proeven van bepaalde activiteiten. 

 • Samenwerkingen rond aanbod of ondersteuning

Ga op zoek naar organisaties, partners, die hun deuren willen open zetten en iets willen komen doen op jouw Buitenspeeldag. Een activiteit organiseren, het plein voor hun locatie mee inrichten, Een zumbales, dat toch al gepland stond op dat moment, openstellen en buiten organiseren, een theatervoorstelling buiten laten doorgaan of deelnemers zich laten duiken in de verkleedkoffer van de lokale toneelgroep, het jeugdhuis die zijn deuren en terras opent voor een heuse tienerfuif? Hoe cool is dat?! 

Er zijn waarschijnlijk ook heel wat organisaties die hun schouders willen steken onder een deelaspect van de Buitenspeeldag. Vraag eens aan de lokale jeugd/sport/cultuurwerkingen of ze een toog willen uitbouwen, of soep willen voorzien? Wie bemant de schminkstand of helpt een handje bij de klimmuur? 

 • Omliggende organisatoren uitnodigen 

Rijk de hand uit naar omliggende organisatoren om hun dagelijkse werking eens op een andere manier vorm te geven op de Buitenspeeldag. 
Nodig de zwemclub, de kinderopvang, de knutselklas,... uit om met hun begeleiders en kinderen naar de Buitenspeeldag te komen. Zo kunnen meer kinderen genieten van de Buitenspeeldag, zonder dat hun ouders verlof moeten nemen. Een win-win! 

Welke activiteiten voorzie ik? Welk aanbod voorzie ik extra?

De Buitenspeeldag is de kers op de taart. Het mag al eens wat extra zijn. 

Volgende activiteiten en aanbod zien we veel voorkomen in Vlaanderen en Brussel:

 • Springkastelen uit de grond poppen op de Buitenspeeldag. En terecht; springkastelen zijn dan ook echt heeeeel leuk. 
 • Oude speeltoestellen 
 • sport en spel activiteiten of 'try outs' om nieuwe sporten te leren kennen
 • skate-wedstrijden 
 • Tijdens corona zagen we heel wat zoektochten/wandeltochten doorheen de stad of het dorp
 • Pannakooi
 • klim-en klauter constructies of activiteiten
 • ...

 

Maar je kan ook gebruik maken van de locatie zelf. 

 • Zet de verschillende speelterreinen in de buurt in de verf. Heel wat kinderen spelen enkel op de plekken in hun buurt OF onderweg van school naar huis,... Door hen eens naar nieuwe plekken te trekken, leren ze heel wat nieuws kennen. 
 • Laat hen op de plek zelf iets bijdragen: wilgenhutten bouwen, kampen bouwen, wedstrijdje om-ter-tverst-van-de-schommel-springen 
 • stoepkrijttekeningen maken op speelterreintjes
 • speeltoestellen ombouwen tot iets anders met doeken, touw en andere attributen,...
 • Vaar eens met een bootje op de gemeentelijke vijver?
 • Het jeugdhuis en hun terras/buitenruimte kan een heuse tienerdagfuif worden 
 • ... 

 

Maak zeker gebruik van het aanbod dat reeds aanwezig is in de buurt. (zie 'samenwerken'!)

 

Bekijk zeker je aanbod eens met een inclusie en toegankelijkheidsbril. Is er voor élk kind iets te doen? Elke leeftijd, kinderen met een beperking, zijn er rustige én hevige activiteiten, sport én spel én cultuur én gezellig samenzijn? 

 

Peuters, kleuters, 6-9 jarigen, tieners en jongeren...

... ze zijn allemaal aanwezig in jouw stad/gemeente. Maar voorzie je ook aanbod voor hen allemaal? 

Laten we de Buitenspeeldag voor iedereen maken. Daag jezelf dus uit om na te gaan of elke leeftijd zijn gading vindt op jouw Buitenspeeldag? 
Ligt een bepaalde leeftijdscategorie je minder in de vingers? Zoek partners of organisatoren die het gat kunnen opvullen. 

Zeker voor tieners en jongeren klinkt de Buitenspeeldag als iets dat niet voor hen bedoeld is. Ze willen liever niet op dezelfde plek aanwezig zijn dan 'die kleintjes'. Zorg dus voor uitdagende activiteiten op maat voor hen. Zorg voor eventueel voor een aparte locatie en/of aparte flyer. Eentje dat hén aanspreekt!

Aiaiai! Regen op komst!

Het Belgisch weer... het is me wat! 

We verzamelden hier heel wat tips over een Buitenspeeldag mét regen. 


We hebben er dit jaar bewust voor gekozen om geen al te grote aanpassingen of toestellen toe te voegen aan de locatie. We willen het nieuwe park in de verf zetten en enkel materiaal 'toevoegen' dat kinderen zelf van thuisuit of via een werking kunnen meebrengen. Zo werken we aan een duurzaam speelbeleid en kan het plezier, na de Buitenspeeldag, nog lang doorduren!

Busra Gögce - Brede school coördinator- Buitenspeeldag 2023 in het nieuwe Westpark in Sint-Jans-Molenbeek 

Foto: Kras Jeugdwerk


De Buitenspeeldag promoten

Maak jouw activiteit visueel (her)kenbaar


Locatie gekozen, materiaal geregeld, activiteiten gekozen? Top! 
Hoog tijd om reclame te beginnen maken. 

Ga aan de slag met de verschillende vormen van communicatiemiddelen in de layout van de Buitenspeeldag. Alles is vrij te downloaden. Kom je iets te kort? Je kan ons contacteren via 

Fysiek promomateriaal!

Buitenspelen promoten, dat mag gerust gezien worden! 

Snuister gerust eens rond op onze pagina om te onderzoeken van welk materiaal jouw hartje sneller slaat. Helaas zijn de bestellingen momenteel afgesloten. In het najaar van 2024 zijn we er weer met nieuw materiaal! Zelf een voorstel of idee? Je kan ons contacteren via


Vergeet de UiT-databank niet!

Jouw Buitenspeeldag activiteit bekend maken bij een breed publiek

Registreer zeker jouw activiteit op de UiT-databank. Zo kunnen ouders, kinderen en jongeren jullie fijne activiteiten terugvinden. Voeg jouw activiteit toe aan de UiTdatabank met de tag ‘buitenspeeldag’: zo verschijnt je bericht op UiTinVlaanderen, de Buitenspeeldag-kalender en tal van andere UiTagenda’s. 

Waar hou je best rekening mee wanneer je je activiteit invoert? Deze tips voor een familievriendelijk bericht in de UiTdatabank zetten je op weg. Ook via deze website kan je zoeken naar activiteiten: www.buitenspelen.be/ikdoemee is the place to be! 

UiTPAS

UiTPAS is een spaar- en voordelenprogramma voor iedereen. Met UiTPAS kun je punten sparen en die ruilen voor leuke extra's (zoals kortingen, cadeaus of gratis tickets), in alle UiTPAS-regio's. 

Mensen met het kansenstatuut hebben met UiTPAS recht op hoge kortingen voor het vrijetijdsaanbod van hun eigen regio. 

UiTPAS op de Buitenspeeldag? 

Is UiTPAS beschikbaar in jouw stad of gemeente? Laat deelnemers dan punten sparen en omruilen voor leuke voordelen tijdens jouw activiteit! Ook kan je de lokale UiTPAS-communicatiekanalen inschakelen om je activiteit bekend te maken. Neem contact op met de lokale UiTPAS-trekker om je hierbij te ondersteunen. 

Kijk ook eens hoe andere gemeentes het aanpakken!


#buitenspeeldag
#365dagenbuitenspelen