Over ons

meer en betere speelkansen voor élk kind!

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) is al 50 jaar expert in het organiseren van een speelaanbod in vakantietijd. Elke vakantiewerking kan bij ons terecht voor vorming en ondersteuning over alle aspecten van een werking. Onze kennis en expertise zijn gebouwd op onze jarenlange dienstverlening als koepel voor het speelpleinwerk. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk wordt al jaren gewaardeerd voor zijn sterke visie op spelen. Onze visie op vrije tijd en visie op spelen, vormen de basis voor onze visie op spelen in vakantietijd. Naast deze kerntaak behartigt onze organisatie de belangen van élk spelend kind op lokaal, bovenlokaal, Vlaams, federaal en internationaal niveau.  


Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen!

Goe Gespeeld!

In 2009 lanceerden we samen met een aantal partners uit de jeugdsector "Goe Gespeeld!". Een pleidooi voor écht spelen, inclusief butsen, builen, blauwe plekken. We streven naar een positief speelklimaat in elke gemeente en komen op voor het recht op spelen! De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is sinds de start van Goe Gespeeld! het aanspreekpunt van het netwerk en neemt met veel plezier de trekkersrol op zich.

  • Goe Gespeeld! is een netwerkorganisatie die het recht op spelen voor kinderen wil garanderen. We willen de belangen van spelende kinderen behartigen door het informeren en in gang zetten van de relevante spelers. Anderzijds is Goe Gespeeld! een herkenbare partner: niet enkel voor het beleid, maar zeker ook voor ouders, opvoeders, leiders en animatoren en mensen die met kinderen werken. Het zijn deze mensen die speelkansen creëren en faciliteren voor alle kinderen. Goe Gespeeld! zet in op het maatschappelijke debat. Daar laten we niet alleen onze stem, maar ook de stem van elk spelend kind spreken.

  • Goe Gespeeld! heeft een visie: alle kinderen hebben recht op uitdagende speelkansen in hun buurt, zeker ook in het groen. We werken aan meer en betere speelkansen voor kinderen. We willen een samenleving creëren waar er fysieke én mentale ruimte wordt gemaakt voor het spelende kind. Waar het spelende kind thuis is, recht heeft op ‘zijn’ en waar er naar geluisterd wordt. We vertrekken hiervoor vanuit de participatie van kinderen. We werken samen met kinderen en mensen die de grenzen van speelruimte kunnen verleggen

International Play Association

Daarnaast vertegenwoordigen we België binnen de International Play Association (IPA). Die bestaat sinds 1961 en heeft als doel het recht op spelen als fundamenteel mensenrecht te verdedigen, te beschermen, te behouden en te bevorderen. Het verbond heeft leden over de hele wereld en telt bijna 50 landen. In 2014 schoven we mee aan tafel in Istanbul. In september 2017 waren we te gast op het congres in Canada en in 2023 zijn we aanwezig in Glasgow. 


Buiten spelen = meer dan buitenspeeldag

Buitenspeeldag

De Buitenspeeldag kent in 2008 zijn oorsprong. De Vlaamse overheid en kinderzender Nickelodeon wil kinderen aanzetten om meer buiten te spelen en te sporten. Het concept is even geniaal als eenvoudig: schermen op zwart en buiten spelen. Een topdag vol met buitenspeelkansen in elke gemeente in Vlaanderen. Aanvankelijk vond Buitenspeeldag plaats op de woensdag voor de paasvakantie. Sinds 2016 is de woensdag na de paasvakantie de jaarlijkse afspraak.  

Via Goe Gespeeld! zat de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk al enkele jaren mee in de stuurgroep van de Buitenspeeldag. Zij geven ondersteuning aan de deelnemende gemeenten en/of organisaties. De stuurgroep ziet de Buitenspeeldag als een opstapje om lokale besturen meer uit te dagen om aan een breed speelbeleid te werken. Een concept dat smaakt, maar vooral smaakt naar meer. Want waarom maar 1 dag buiten spelen als je er 365 (en zelfs 366 in een schrikkeljaar) hebt?!  Dat vond ook de Vlaamse Overheid met een overheidsopdracht als gevolg. 


365 dagen buitenspelen

In het najaar van 2022 werd een overheidsopdracht bij de Vlaamse Overheid uitgeschreven rond 365 dagen buitenspelen. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw  diende een kandidatuur in en werd aangesteld om aan de slag te gaan rond 365 dagen buitenspelen. Zo startte onze nota naar de Vlaamse Overheid... 

"Beeld je in… Je wandelt de Arenberg af, richting centrum. Onderweg hoor je al wat fietsbellen vrolijk rinkelen. De school is uit; kinderen op gang!Je zet je neer op één van de zitbanken op het Muntplein met de zon op je snoet.

Rechts van je hoor je een schaterlach, een koddige kleuter loopt door de watersprinkels op het plein. Bijna helemaal doorweekt spat niet enkel het water van haar gezicht, maar vooral het speelplezier.

De fietsbellen die je daarnet hoorde, hebben ook hun weg gevonden naar het Muntplein. Fietsen aan de kant en skateboard uit de rugzak. Er wordt gretig op en af geskate, het ‘rake-take-take-tak’’ van de wieltjes over de tegels heeft best een rustgevend effect.

Je ziet een bende jongeren toekomen en ook hun plekje zoeken op het plein.Een hoop gestoei, gejoel en gelach komt uit hun groepje vandaan. Met een cola in de hand en de bijbehorende zak chips hoor je ze praten over de aankomende vakantie.

Een buiten-speel-dag zoals hij kan zijn. Zoals hij moet zijn."

Benieuwd waar we allemaal werk van gaan maken?
Bekijk hier het hele traject...


Contact


Tine Bergiers
Voorzitter Goe Gespeeld!

T 0478 39 90 39


Partners!


De buitenspeeldag wordt mee vormgegeven en ondersteund door een stuurgroep van sterke inhoudelijke partners. Deze partners schrijven mee aan het traject van 365 dagen buitenspelen en ondersteunen lokale besturen en organisatoren naar aanleiding van de Buitenspeeldag.

Daarnaast zetten ook enkele mediapartners hun schouders mee onder het buitenspeelverhaal. Zij zetten hun schermen op zwart op de Buitenspeeldag zelf en gaan actief het buitenspelen gaan promoten. 

Meer weten over onze partners?