365 dagen buitenspelen

Van één Buitenspeeldag naar 365 dagen buitenspelen

Al jaren zetten lokale besturen en organisatoren zich hard in om prachtige Buitenspeeldagen te organiseren. Alles werd uit de kast gehaald om kinderen en jongeren uit de buurt samen te laten buiten spelen en buiten te vertoeven.   

De stuurgroep van Buitenspeeldag zag de Buitenspeeldag als een opstapje om lokale besturen meer uit te dagen om aan een breed speelbeleid te werken. Van één dag buitenspeeldag naar 365 dagen buitenspelen en buiten zijn. 

De Vlaamse Overheid smaakte de ambitie om meer te doen. Ze schreven een overheidsopdracht uit om 3 jaar lang te werken rond buitenspelen, en duidde de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (met Goe Gespeeld!) aan als inhoudelijke trekker van dat traject. Samen met de partners maken ze tot 2024 werk van een breder gedragen (buiten)speelbeleid in Vlaanderen en Brussel.

De Buitenspeeldag is dus de kers op de taart van 365 dagen lang buitenspelen en buitenzijn. 


Hoe kan jij 365 dagen buiten vertoeven?


Stimuleren


Het buitenspelen en buiten zijn stimuleren, ook jij hebt daar een rol in te spelen. Als ouder, opvoeder, begeleider, animator, gemeentebestuur,... kan je aan de slag om het buiten zijn te ondersteunen bij kinderen en jongeren. Meer en beter buiten vertoeven ten top! 

Spelen


Elke dag van het jaar naar buiten trekken. Sporten, spelen, bewegen en elkaar ontmoeten, allemaal zaken dat je buiten kan doen. Meer buiten zijn is het doel, of dat nu in een jeugdbeweging, op school, tijdens de vakantie of in je vrije tijd is.   


Buitenspeeldag en 365 Dagen Buitenspelen?!

De Buitenspeeldag wordt al sinds 2005 georganiseerd in Vlaanderen en Brussel. Het kent een jarenlange traditie van kinderen en jongeren samenbrengen en het belang van buitenspelen in the picture te zetten. 

De Buitenspeeldag focust zich sinds 2021 op buiten spelen in je eigen buurt.

Het belang van speelruimte in je eigen buurt is meer dan ooit duidelijk geworden. Eén keer per jaar grote groepen (kinderen) verplaatsen en samenbrengen op 1 plek blijkt niet meer van deze tijd. Het is positief dat gemeentebesturen daarom meer en meer kijken naar het verspreid aanbieden van speelmogelijkheden in de buurt. Met de Buitenspeeldag willen we dit extra in de verf zetten. Denk verder dan die ene grote locatie om iedereen samen te brengen én denk verder dan die ene dag in het jaar. Buiten spelen is namelijk op elk moment van het jaar belangrijk.

Lees meer over De Buitenspeeldag...


Het belang van buitenspelen

 

Sinds het laatste Buitenspeelonderzoek in 2019, uitgevoerd door Kind&Samenleving, spelen er 37% minder kinderen buiten dan in 2008. Vooral meisjes en kinderen en jongeren in stedelijke buurten zijn daarvan het grootste slachtoffer. 

Hoog tijd dus om werk te maken van dat buitenspelen en buiten zijn! 
Maar waarom is buitenspelen nu net zo belangrijk?  

Lees meer Aan de slag met 365 dagen buitenspelen

De VDS is al 50 jaar expert in het organiseren van een speelaanbod in vakantietijd en behartigt de belangen van élk spelend kind. Het is vanuit die ambitie dat ze ook de overheidsopdracht aangingen om het buitenspelen op de kaart te zetten in Vlaanderen en Brussel. 

Wat staat er op de agenda? 

  • Een nieuwe website voor de Buitenspeeldag en 365 dagen buiten spelen (deze dus!) 
  • Een buitenspeelakkoord 
  • Een studiedag voor lokale ambtenaren en mandatarissen 
  • Brede gekendheid van het belang van buitenspelen 
  • Een -tot nu toe nog mysterieuze- ijsjesnorm 
  • ...

Meer weten over het traject? 

Plan van aanpak

Benieuwd naar het uitgebreide plan van aanpak? 

Neem gerust eens onze overheidsopdracht door!

Inspiratie?!

We bundelden heel wat inspiratie in onze inspiratiebundel 365xBuitenspeeldag. Snuister eens door alle info!