Partners

Inhoudelijke partners

De buitenspeeldag wordt mee vormgegeven en ondersteund door een stuurgroep van sterke inhoudelijke partners. Deze partners schrijven mee aan het traject van 365 dagen buitenspelen en ondersteunen lokale besturen en organisatoren naar aanleiding van de Buitenspeeldag.Goe Gespeeld! is een netwerkorganisatie die het recht op spelen voor kinderen wil garanderen. We willen de belangen van spelende kinderen behartigen door het informeren en in gang zetten van de relevante spelers.

Anderzijds is Goe Gespeeld! een herkenbare partner: niet enkel voor het beleid, maar zeker ook voor ouders, opvoeders, leiders en animatoren en mensen die met kinderen werken. Het zijn deze mensen die speelkansen creëren en faciliteren voor alle kinderen. Goe Gespeeld! zet in op het maatschappelijke debat. Daar laten we niet alleen onze stem, maar ook de stem van elk spelend kind spreken.


De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) is al 50 jaar expert in het organiseren van een speelaanbod in vakantietijd. Elke vakantiewerking kan bij ons terecht voor vorming en ondersteuning over alle aspecten van een werking. Onze kennis en expertise zijn gebouwd op onze jarenlange dienstverlening als koepel voor het speelpleinwerk. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk wordt al jaren gewaardeerd voor zijn sterke visie op spelen. Onze visie op vrije tijd en visie op spelen, vormen de basis voor onze visie op spelen in vakantietijd."Sterk beleid voor jonge inwoners" - Bataljong verbindt en inspireert voorvechters van sterk beleid voor jonge inwoners.

Als ledenorganisatie van steden en gemeenten gaan we vol voor sterk beleid voor jonge inwoners. We verbinden en inspireren jeugdraders, jeugdambtenaren en schepenen van jeugd om hier samen werk van te maken. Bataljong promoot ook op Vlaams, federaal en Europees niveau de troeven van kind- en jeugdvriendelijk beleid en behartigt daarbij de belangen van steden en gemeentenNetwerk Lokaal Sportbeleid is een ledenvereniging en een kenniscentrum. Het is het netwerk van ambtenaren actief in én betrokken bij gemeentelijk sportbeleid, sport- en vrijetijdsdiensten, schepenen en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra. Meer dan 290 gemeenten en steden zijn lid van Netwerk Lokaal Sportbeleid als uniek forum voor ervaringsuitwisseling. Dit in een netwerk van diverse partnerorganisaties in Vlaanderen en Europa; en ondernemers en bedrijven in sport en recreatie. 
Kind & Samenleving is een kennis- en expertisecentrum dat overheden en organisaties ondersteunt en verrijkt vanuit het perspectief van kinderen.

Kinderen, tieners en jongeren hebben recht op een volwaardige plek in de samenleving. Om fysieke en mentale ruimte voor hen te creëren, gaat Kind & Samenleving samen met hen aan de slag. Zo verrijken we het beleid van overheden en organisaties. Kinderen en jongeren zijn onze drijfveer en inspiratie. Bruggen bouwen, over beleidsdomeinen heen, is onze kracht.

 


Het Departement Cultuur, Jeugd & Media staat in voor de uitvoering van het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse overheid. We ondersteunen jeugdverenigingen via werkings- en projectsubsidies. Verenigingen kunnen goedkoop tenten lenen bij onze Uitleendienst Kampeermateriaal. We coördineren de opmaak van het Vlaamse jeugdbeleidsplan en volgen ook het internationale jeugd- en kinderrechtenbeleid op de voet op.

 


Mediapartners van de Buitenspeeldag

De Buitenspeeldag wordt al jaar en dag mee ondersteund door onze mediapartners
Zij kiezen er bewust voor om die dag hun schermen op zwart te zetten en kinderen naar buiten te sturen.