365 x Buitenspeeldag

Proficiat! Met deze inspiratiebundel in de hand heb jij, als lokaal bestuur, de eerste stap gezet om kinderen volmondig ‘JA’ te laten antwoorden op de vraag “Kom je mee buiten spelen”?

Buiten spelen is steeds minder vanzelfsprekend. We kennen de effecten die de coronacrisis met zich meebracht. Maar de dalende trend in het aantal uren dat kinderen effectief buiten spelen is al langer bezig.

De Buitenspeeldag anno 2021 focust op buiten spelen in je eigen buurt. Het belang van speelruimte in je eigen buurt is meer dan ooit duidelijk geworden. 1 keer per jaar grote groepen (kinderen) verplaatsen en samenbrengen op 1 plek blijkt niet meer van deze tijd. Het is positief dat gemeentebesturen daarom meer en meer kijken naar het verspreid aanbieden van speelmogelijkheden in de buurt. Met de Buitenspeeldag willen we dit extra in de verf zetten. Denk verder dan die ene grote locatie om iedereen samen te brengen én denk verder dan die ene dag in het jaar. Buiten spelen is namelijk op elk moment van het jaar belangrijk.

Als lokale overheid kan je een grote impact hebben op het speelbeleid in jouw gemeente. Initiatieven zoals de Buitenspeeldag kunnen de kers op de taart zijn. Maar laat dat niet het enige zijn. Laten we je, met behulp van deze publicatie, uitdagen om elke dag in te zetten op buiten spelen! 


Buiten spelen in de eigen buurt

Kinderen spelen nog altijd graag dichtbij huis. Jonge kinderen spelen in de omgeving van hun huis: de voortuin en de oprit, de stoep, het speelpleintje aan het einde van de straat. Als ze ouder worden gaan kinderen meer en meer met andere kinderen spelen. Zo breidt hun speelterrein zich vanzelf uit: de eigen straat en de straten en pleintjes daarrond zijn het toneel van verstoppertje, wat rondfietsen, een partijtje voetbal. Deze alledaagse, laagdrempelige vorm van buiten spelen is misschien wel de belangrijkste manier van spelen.

Het heeft om allerlei redenen een onschatbare waarde. Kinderen leren hun eigen buurt vooral kennen door er buiten te spelen. Zo raken ze met steeds meer plekken en mensen vertrouwd. Ze voelen er zich thuis, ze zoeken en máken plekken die ‘van hen zijn’. Door te spelen bouwen kinderen een band op met hun buurt en uiteindelijk met hun stad of gemeente.

 

 

Het is op straten en pleintjes dat kinderen elkaar ontmoeten en waar ze zélf moeten omgaan met al het leuks en het lastigs dat dat met zich mee brengt. Door in de buurt te spelen en er zich in te verplaatsen, vergroten kinderen gaandeweg hun mentale kaart van de buurt. Kinderen willen graag zelfstandig naar hun buitenspeelplekken gaan, en blijken vooral op straat, pleintjes en speelterreinen te spelen zónder de begeleiding van volwassenen.

Daarom kan je spelen nooit zomaar centraliseren. Ook dicht in de buurt moeten er kleine speelplekjes zijn waar kinderen naartoe kunnen gaan zonder hun ouders.

DEZE ALLEDAAGSE, LAAGDREMPELIGE VORM VAN BUITEN SPELEN IS MISSCHIEN WEL DE BELANGRIJKSTE MANIER VAN SPELEN

Buitenspelen staat onder druk

 

Het Grote Buitenspeelonderzoek van Kind & Samenleving toont aan dat het buiten spelen er sinds 2008 fors op achteruit gaat. Kind & Samenleving ging toen buiten spelende kinderen observeren in zeven uiteenlopende woonwijken en herhaalde de observaties in 2019, in precies dezelfde wijken. Uit de observaties bleek dat er 37% minder kinderen tussen 3 en 14 jaar op straten, pleinen en in parken spelen dan in 2008. Op amper elf jaar tijd is dat een stevige daling.

 

Bovendien is dat effect bij meisjes nog groter dan bij jongens: de onderzoekers telden slechts 37 meisjes op 100 spelende kinderen. Bij de kleuters is er bijna een evenwicht tussen jongens en meisjes.

Maar vooral bij de iets oudere kinderen spelen er veel minder meisjes buiten dan jongens. Zo is slechts 27% van de 9- tot 11-jarige buitenspelers een meisje. Meisjes spelen ook vaker onder begeleiding van volwassenen dan jongens.

Ze spelen niet alleen minder buiten, ze zijn ook gewoon minder aanwezig in de publieke ruimte.

Het onderzoek toonde ook het belang van diverse soorten (speel) ruimtes aan. Verschillende soorten ruimte spreken verschillende kinderen aan. De straat blijft een van de populairste plekken voor buitenspelers. De meeste sportzones blijken echter jongensplekken te zijn (met 15% meisjes).

In de stedelijke wijken gaat het buiten spelen sterker achteruit dan in de residentiële wijken. De openbare ruimte is in de stad – net als de private ruimte van huis en tuin – heel wat schaarser. Goede en diverse buitenruimte dichtbij huis is daar dus belangrijker dan waar ook, maar in elke wijk kunnen goed bereikbare en kwalitatief ingerichte plekken het verschil maken.  


Breng het feest naar de buurt!

De Vlaamse Regering maakt van gezonde en leefbare buurten een prioriteit in het nieuwe Jeugd- en Kinderrechtenplan 2020-2024. Speelkansen in die buurt horen daar vanzelfsprekend bij. Buitenspelen en -sporten is een kinderrecht dat jij lokaal kan helpen waarmaken.

Heeft jouw stad of gemeente al een buitenspeelbeleid? Het informele buiten spelen in de eigen buurt is in onze samenleving minder vanzelfsprekend dan vroeger, en het verdient daarom een steuntje in de rug. We roepen alle lokale besturen dus op om nog meer dan vroeger initiatieven op het openbaar domein, in de onmiddellijke woonomgeving van de kinderen en jongeren, te organiseren.

Door op de Buitenspeeldag aandacht te geven aan die buurt dichtbij huis, maak je als stad of gemeente een statement: spelen dichtbij huis mag én kan! Zo vergroot je alleen al op die dag het stukje buurt waar heel wat kinderen zich thuis voelen.

 


Meer dan ooit is buiten spelen en -sporten een noodzakelijke vorm van ontspannen, ontmoeten en bewegen. Laat kinderen hun straat of pleintje in de buurt innemen en omtoveren tot een speelparadijs. Een buurtgerichte aanpak zet de speelmogelijkheden op het openbaar domein, in de nabije omgeving van kinderen, in de kijker. Het zet de speel- en buurtpleintjes en het speelweefsel van de gemeente op de kaart.

De organisatie van kleinschalige activiteiten in de onmiddellijke woonbuurt van kinderen voorkomt grotere verplaatsingen. Bovendien biedt het ook meer mogelijkheden om jouw Buitenspeeldag coronaproof te organiseren, indien er op dat ogenblik nog maatregelen van kracht zijn.

Voor kinderen is een Buitenspeeldag des te waardevoller als ze zo inspiratie krijgen voor alle ándere buitenspeeldagen van het jaar. Er kan elke dag van het jaar dichtbij huis gespeeld worden. Maak van de Buitenspeeldag een groot feest, maar breng het feest naar de buurt! 


365 dagen buitenspelen

De buitenspeeldag als hefboom

De Buitenspeeldag, het jaarlijkse hoogtepunt van 365 dagen buiten spelen! Lokale besturen grijpen deze dag aan om het buiten spelen extra in de schijnwerpers te plaatsen. Met veel toeters en bellen moedigen we kinderen en jongeren aan om buiten te spelen. Maar die aanmoedigingen bezorgen we ook aan personen, verenigingen en diensten om speelgoed en sportmateriaal ter hand te nemen en een leuk aanbod te voorzien. Samen laagdrempelig, toegankelijk en gratis spelen, sporten en ontdekken, daar gaan we voor!

Om jouw lokale Buitenspeeldag nog sterker te maken, geven we graag tips over specifieke promotie en de omgeving waar je aanbod kan doorgaan. Nood aan inspiratie? Die vind je in deze gids! Je leest hier meer over de recente Hackathon over de Buitenspeeldag en heel wat andere straffe verhalen uit het verleden. Speel je mee?


LANCEER EEN OPROEP VOOR AL WIE IETS WIL DOEN OP DE BUITEN- SPEELDAG EN REGISTREER DEZE VRIJWILLIGERS OF ORGANISATIES

8 handvaten

Laat kinderen en jongeren de speelse en sportieve omgevingen in hun buurt ontdekken. Maak dit verhaal sterker door het diverse sociaal kapitaal binnen je  gemeentegrenzen te betrekken. 

Klein is fijn

Zoek het niet altijd te groot. Klein maar fijn mag en kan ook.

Zo kunnen we ouders en hun kinderen des te meer inspiratie geven voor de rest van het jaar. Laat je inspireren door onze tien verschillende concepten die later in deze publicatie aan bod komen. 

Een lokale aanpak

Kies voor de lokale aanpak in wijken en buurten. Kies dus voor de onmiddellijke woonomgeving van de kinderen en jongeren.

Breng spelen dichtbij hun wereld. Ga voor nabijheid en veel kleine activiteiten in plaats van één groot event.

Ecologisch verplaatsen

Spoor kinderen, jongeren, ouders, begeleiders, … aan om zich zoveel mogelijk met de fiets, de step, de gocart, het skateboard, de bolderkar of te voet te verplaatsen op de Buitenspeeldag.

Als dit niet mogelijk is, voorzie zelf ecologische manieren om verder gelegen speelplekken te bereiken, zoals een fietsbus, huifkar, trottinetten … 

Oei! Regen?!

Het Belgische weer valt niet te voorspellen. Ook als het regent, gaat de Buitenspeeldag door. Probeer dus een plan B voor te bereiden, of spelletjes te voorzien die kinderen ook in de regen kunnen spelen. Water kan ook tof zijn om mee te spelen.

Toezicht

Zorg voor voldoende toezicht bij de activiteiten die je organiseert. Zoek en vind de gouden elementen rondom de speelomgeving en maak gebruik van het sociaal kapitaal van de buurt.

Het verenigingsleven

Probeer zoveel mogelijk het verenigingsleven (jeugdverenigingen, sportclubs, buurtcomités…) te betrekken bij het opzetten en begeleiden van de activiteiten. Ook de lokale jeugd-, sportraad en andere platforms van burgerparticipatie in je gemeente kunnen als motor fungeren om van de Buitenspeeldag een plezant feest te maken.

Ruimte creatief gebruiken

Daag de betrokken verenigingen meteen uit om kleinschalige publieke ruimte creatief te gebruiken. Zowel op de dag zelf als doorheen heel het jaar. Deelnemen aan de Buitenspeeldag betekent bovendien een extra kans voor verenigingen om hun werking in de kijker te zetten.

Registreer het aanbod

Lanceer een oproep voor al wie iets wil doen op de Buitenspeeldag en registreer deze vrijwilligers of organisaties. Zo kan je een dubbel aanbod vermijden.

Bovendien kan je ervoor zorgen dat alle buurten bereikt worden en dat de verzekeringen in orde zijn. 

9 Promotietips

Maak langs allerlei kanalen promotie en laat alles wat je organiseert opvallen. Iedereen mag het zien en horen want de buitenspeeldag kan iedereen bekoren. Gebruik gerust onze promotietools 

Familievriendelijk

Straal familievriendelijkheid uit in je communicatie. Gezelligheid, warmte, plezier, … het mag er van af spatten!

Hey Mama!

Moeders hakken volgens een VUB-onderzoek vaak de knoop door als het gaat over de vrijetijdsbesteding van kinderen. Neem dit mee in je achterhoofd als je nadenkt over de communicatie.

De dag zelf

Denk ook aan de communicatie op de dag zelf. Niet alleen over praktische zaken en veiligheid, maar ook over het aanbod de rest van het jaar. We denken daarbij aan een stadsplan waarop alle speelterreintjes staan en de promotie van je lokale vrijetijdsaanbod. Vergeet zeker niet om je zomeraanbod te promoten.

Test uit

Denk erover na om ook op andere momenten een ‘mini-Buitenspeeldag’ aan te bieden. Leen je al speelkoffers uit aan organisatoren van wijkfeesten? Test dit gerust eens uit. Ook tijdens de week van het bos (tweede week van oktober) kan je de link met buiten spelen maken.

Denk inclusief

Denk inclusief, ook in je communicatie. Werk samen met organisaties die werken met kinderen met een beperking, penitentiaire instellingen, asielcentra, …

Stem goed af

Stem je communicatiemix goed af met collega’s. Online, sociale media het gemeentelijke magazine, de lokale pers, …

UiTinVlaanderen

Wie plaatst het aanbod op UiTinvlaanderen? Vergeet dit zeker niet! De tag ‘buitenspeeldag’ en een sprekende foto mag je er zeker aan toevoegen.

Wees duidelijk

Wees zo duidelijk mogelijk, gebruik eenvoudige taal en werk zo visueel mogelijk. Staat het exacte adres van de speellocatie vermeld? De dichtstbijzijnde bushalte?

Zoek partners

Laat anderen jouw boodschap uitdragen. Kies partners en personen, zowel jong als oud, die oprecht en met veel passie anderen motiveren om mee te komen spelen.


.

STRAAL FAMILIE- VRIENDELIJKHEID UIT IN JE COMMUNICATIE. GEZELLIGHEID, WARMTE, PLEZIER, HET MAG ER VAN AF SPATTEN!

10 Concepten

Je zou verbaasd zijn van waar kinderen en jongeren allemaal willen spelen. Natuurlijk beschikt jouw gemeente over heel wat gekende speel- en ravotpleintjes waar je kan buiten spelen. We geven je tien concepten waar we tien alternatieve locaties combineren met mogelijke activiteiten. Hopelijk herken je ze in je eigen omgeving.

Ligt je gemeente in de natuur? Zoek dan de bossen op. Weinig groen te vinden in je gemeente? Geen probleem: tover asfalt en beton om tot speelstraten en toon kinderen hoe ze hun eigen buurt kunnen gebruiken om te spelen en elkaar te ontmoeten.

Natuurlijk staan deze concepten niet op zichzelf. Zorg voor een rode draad. Gebruik de Buitenspeeldag ook om kinderen hun verhaal te laten doen over hun favoriete speelplekje. Daag de kinderen meteen uit om van hun speelplek de tofste speelplek van de gemeente te maken. Leden van je college van burgemeester en schepenen gaan maar al te graag met de winnaars op de foto.

Het gemeentelijk infoblad kan dienen als deelplatform van deze boodschap, en wie weet wordt buiten spelen zelfs een vaste rubriek. 365 dagen buiten spelen, ook binnen informatiedragers!

Zorg voor een kaart waarop de verschillende speelplekken, -terreinen en activiteiten staan. Zo kan iedereen raadplegen waar ze in hun eigen buurt en omgeving kunnen spelen op de Buitenspeeldag.

Na de Buitenspeeldag kunnen ze op eigen houtje de andere plekken ontdekken.

Naast onderstaande 10 concepten inspireert Bataljong je ook nog eens met heel wat ideetjes. Neem snel een kijkje.


Gedeelde speelplaats

Zijn er al lokale scholen die beschikken over een gedeelde speelplaats? Grijp de Buitenspeeldag aan om hier meer bekendheid aan te geven. Of gebruik onze hoogdag om zo’n gedeelde speelplaats feestelijk te openen.

Spelen op een gedeelde speelplaats
 • Meer dan ooit is dit een omgeving die nood heeft aan duidelijke afspraken. Wees helder en duidelijk over afval, momenten waarop de ruimte kan gebruikt worden om te spelen, verlichting, … Verwerk deze zaken gerust in een spel, want op die manier leren lukt altijd beter, ook op een speelplaats van een school.
 • Deze locatie leent zich heel goed om activiteiten aan te bieden waarover je meer controle hebt. Handig om af te sluiten als je heel wat spelende kleuters mag verwelkomen en een leuke plaats om de mobiele bibliotheek een kans te geven.
 • Maak een instrument en neem deel aan de Fanfare van Sport en Spel. Stippel een traject uit vanaf de gedeelde speelplaats en laat kinderen met hun fanfare door de straten trekken. Misschien krijg je wel de wijkagent, de stadsreuzen, de lokale fanfare, inclusief dansmariekes, zo gek om de Fanfare van Sport en Spel vooraf te gaan.

Recreatiedomein

Heb je het geluk dat er een recreatiedomein op jouw grondgebied ligt, gebruik dit dan! Zeker als er op dat domein zones zijn die kinderen en ouders 365 dagen per jaar gratis kunnen gebruiken.

Spelen in een recreatiedomein
 • Megakussengevecht: Nodig alle kinderen uit om op de Buitenspeeldag een megakussengevecht te houden in hun straat. Ambiance verzekerd! De kussens kan je nadien wassen om aan een goed doel te schenken, of naar het recyclagepark brengen.
 • Maak een reuzezandbak: Schopjes en emmertjes verplicht. 100% vakantiegevoel! Wie iets ouder is kan de vlieger of kite boven halen.
 • Zeepkistenrace: Daag zowel het jeugdwerk, de verenigingen als individuele kinderen en jongeren uit voor een zeepkistenrace op de Buitenspeeldag. Wie krijgt de trofee van de schepen van Jeugd?


Speelbos

Een speelbos is een geweldige locatie om kinderen en jongeren de vrijheid te geven. Goed spelen is grenzen verleggen, experimenteren, durven en uitdagingen opzoeken. Al spelend leren kinderen risico’s inschatten en hun grenzen kennen. Welke omgeving is daarvoor beter dan een speelbos? Een omgeving waarin ze durven vallen en vaardigheden oppikken.

Spelen in een speelbos
 • Spelen is ook rusten en op adem komen. Zorg voor een picknickruimte. Laat kinderen wegdromen in hangmatten. Ontdek de insecten die in het bos leven.
 • Ga op avontuur! Maak een speer en werp het naar een hooidoel. Een gepaste outfit hoort daar natuurlijk ook bij: zorg voor een stoere kroon met bladeren, bloemen en takken. Wie is de ultieme camouflagekampioen?
 • Kampen bouwen volgens de regels van de kunst. Laat kinderen eerst een speelse bouwvergunning afhalen op het centrale punt. Vergeet de stempels, kaarsvet en het officieel briefpapier van de gemeente niet. De technische dienst kan voor paletten, afvalhout en kindvriendelijk werkmateriaal zorgen. Vakkundig toezicht en een stevige opruimbeurt is een essentiële taak. Maar weet je wat leuker is dan een kamp bouwen? Twee kampen bouwen! 

Stadspark

Nabij het drukke centrum in jouw gemeente is er zeker een park te vinden. Wordt er daar al gespeeld? Of kan die omgeving de nodige stimulans krijgen op jouw Buitenspeeldag? Hier kan je zeker de combinatie met verschillende generaties maken. Misschien kan de lokale seniorenraad hier ook actief zijn?

Spelen in een stadspark
 • Zeepbaan: Strobalen, stevige plastiek, een overvloed aan bruine zeep die niet prikt in de ogen, water en het feest in het park kan beginnen! Wie glijdt het verst?  Hou het wel veilig.
 • Watergevecht: Organiseer een mega watergewerengevecht. Voorzie voldoende bijvulpunten. Gebruik bij voorkeur een graster rein, zo kan het gebruikte water netjes terug de bodem in. Vermijd plastic waterballonnen of ruim de restjes van de biologisch afbreekbare varianten heel goed op.
 • Zorg voor kleur: Ga aan de slag met street art in al zijn facetten. Organiseer en initiatie wildbreien of een graffiti workshop. Voorzie 10 kilo stoepkrijt of onthul een nieuw kunstwerk in de buurt.

Open sportpark

Gebruik een open sportpark om kinderen en jongeren bijeen te brengen en ze in beweging te krijgen. Is dit park normaal sterk afgesloten? Ga dan samen met de clubs en vaste gebruikers aan de slag om te experimenteren. Misschien liggen hier kansen om ook in de toekomst vaker te spelen. Vergeet ook je skatepark niet als locatie.

Spelen in een open sportpark
 • Probeer nieuwe sporten uit! Speedminton, Urban Cricket, ultimate frisbee, … Breng de competitieve kant van kinderen naar boven. Ook met springen kan je alle kanten uit. Denk maar aan ropeskipping, trampolinespringen, airtrack, tecktonik dansen tot je erbij neervalt. Schakel studenten LO & sportrichtingen in om dit aanbod te voorzien.
 • Het sportpark kan misschien een ontbrekende mobiliteitsschakel zijn in de buurt waarin het ligt. Ga met de aanwezigen in gesprek om te kijken waar er kansen liggen.
 • Betrek de clubs en vaste gebruikers van het sportpark. Zij kunnen tijdens initiaties misschien wel kinderen en jongeren overtuigen om nog meer te proeven van de sporten die hun clubs aanbieden.

Sociale woonwijk

Een sociale woonwijk is vaak een omgeving waar heel wat jonge gezinnen wonen. Als je daar niets onderneemt, dan moet je het misschien nergens doen. Gebruik hier zeker het sociale karakter en daag elk kind uit om te komen spelen. Betrek zeker de sociale huisvestingsmaatschappij bij je plannen. Laagdrempeligheid ten top!

Spelen in een sociale woonwijk
 • Neem je helikopter, vlieg door Google Maps en ontdek de verloren hoekjes en niet voor de hand liggende speelplekken in de wijk.
 • Ga op speurtocht en laat je leiden door olifantenpaden die kinderen vaak gebruiken. Zijn er plekjes die het verdienen om op lange termijn toegankelijker te worden gemaakt voor spelen of sporten? Test, probeer en ondervind.
 • Creëer vertrouwen en focus op het uitbouwen van sterke relaties in de wijk. Samen met andere lokale diensten kan je misschien voor een permanent vrijetijdsaanbod in deze wijk zorgen?
 • Laat na je activiteit wat speel- en sportmateriaal achter op je locatie. De kinderen uit de omgeving zullen er nog weken mee kunnen spelen. 


Dorps- of marktplein

In een kleinere gemeente kan je onder meer focussen op het centrale dorps- of marktplein. Verander dit drukke gebied voor één dag in een speelparadijs. Als het kan, doe dit in combinatie met speelstraten, speelpleinen, … Wat kan je allemaal doen op een groter plein? De opties zijn eindeloos. Vergeet natuurlijk ook niet om een aanbod in je deelgemeenten te voorzien.

Spelen op een dorps- of marktplein
 • De Buitenspeelafdruk: Laat kinderen met weerbestendige verf hun voetafdruk zetten op de straat waar ze wonen en spelen. Een plezante manier om het recht op spelen en sporten in de publieke ruimte letterlijk te onderstrepen.
 • Hinkelpad: Maak een groot hinkelpad of veel kleine hinkelpaden. Doe dit samen met de lokale handelaars. Het pad kan perfect langs hun vitrines, etalages en panden gaan!
 • Verander alle straatnamen rondom het plein in speelstraatnamen: De Schommelstraat, Knikkerstraat, Tolstraat, Zandbakstraat, ... Zorg er wel voor dat de originele straatnaam zichtbaar blijft. 

 

Samentuin

Samentuinen en volkstuinen bestaan al jaren en zijn populairder dan ooit. In samenspraak met de vaste gebruikers kan je hier misschien ook een speelplek creëren, of juist net niet?
Zorg in dit verhaal zeker voor goede afspraken tussen jong en minder jong. Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) kan je zeker verder helpen.

Spelen in een samentuin
 • Grijp de buitenspeeldag aan om samen met de vaste tuiniers de kleine plantsoenen en plekjes rond bomen netjes te maken en te beplanten. Tover met bloemenzaad en laat de buurt ook weken later nog volop bloeien! De insecten zullen jullie dankbaar zijn!
 • Zorg voor een modderkeuken, waarin de kinderen zich kunnen uitleven. Maar ook een echte keuken komt van pas. Een buitenspeelsoepje of -smoothie gaat er altijd in! Voor deze activiteit vind je beslist heel wat mensen die een handje willen helpen.
 • Wie maakt zich het vuilst op de Buitenspeeldag en wordt Mister of Miss Dirty van de dag? De jury van de modderkeuken beslist. Het vettigste paar krijgt een doos waspoeder en enkele jetons van het lokale wassalon cadeau.

Braakliggend terrein

Ga op zoek naar minder voor de hand liggende locaties: uitdagende locaties waar we niet meteen aan denken als we over spelende kinderen spreken. De locaties worden eventueel tijdelijk niet benut, maar kunnen wel gebruikt worden om te spelen, vb. bedrijfsterreinen, braakliggende stukken grond, oude industriegebouwen, … Moedig avontuurlijk spelen, samen met creatief spelen en originele speelkansen aan. Het biedt evt. ook de kans om een iets oudere doelgroep te bereiken, zoals tieners. Je kan er een concept van buitenhangdag aan koppelen.

Spelen op een braakliggend terrein
 • Ook met de fiets kan je tal van kanten uit. Organiseer een wedstrijd surplacen, hindernisparcours, dirt-track, Tour de France, BMX, … Misschien kan op deze zone een permanent parcours aangelegd worden.
 • Te huur: sluit een 0 euro huurovereenkomst met de nabijgelegen buurt af waarin je afspreekt dat de kinderen er alvast op de Buitenspeeldag vrij mogen spelen. Of bekijk het ruimer en laat de huurovereenkomst starten op de Buitenspeeldag met als afspraak dat de huurovereenkomst afloopt als de bouwwerken of herbestemmingsacties beginnen.
 • Ongetwijfeld zal er iemand in panne vallen tijdens de fietsactiviteiten. Wees voorbereid en zorg voor een snelcursus banden plakken en spaken rechten. Handig voor elke jongere die regelmatig de fiets gebruikt om zich te verplaatsen.

Speelstraat

Doe een oproep via het gemeentelijk infoblad om een speelstraat voor één dag te organiseren. Besteed in je oproep voldoende aandacht aan de spelregels voor het aanvragen van een speelstraat.

De reeds bestaande speelstraten kunnen op de Buitenspeeldag al even worden opengesteld. Vraag de volwassenen die dit voor 1 dag willen organiseren om meerdere dagen of weken in de zomer een speelstraat te trekken.

Spelen in een speelstraat
 • In welke gemeente zien we de langste speelstraat van Vlaanderen? Rekening houdend met de regels en voorschriften slaag je er misschien wel in om een grote slinger van speelstraten te creërenop de stadskaart. Combineer dit gerust met een oproep tot autoloze woensdag.
 • De Buitenspeeldag is een geschikt moment om de bewoners van de speelstraten te vragen om op die dag hun auto in de garage, op de oprit of om de hoek te zetten. Zo kunnen de chauffeurs aan de lijve ervaren hoe hun straat of plein er uit ziet zonder geparkeerde wagens.
 • Zorg voor een beloning of motivatie. Een mobiel straattheater, een bakfiets met discobar of 10 liter lokaal vanille-ijs en 100 hoorntjes voor de leukste straat! Trakteren = scoren!